Запомнящи се моментиДГ "Палечко" участва в проекта "Екоучилища"... Вижте повече тук...
Екоучилища

Регионално управление на образованието - Варна, Регионален методически съвет, Секция: Детски градини организира и проведе на 18.06.2024 г. Междуинституционален форум Креативни и иновативни - заедно за качествено предучилищно образование, където ДГ 6 "Палечко" - Варна участва в модул - Ефективни модели. Вижте повече тук...
кръгла маса кръгла маса

кръгла маса кръгла маса

кръгла маса кръгла маса

Детска градина "Палечко" участва в Трети международен образователен форум "Иновативната образователна среда през призмата на емоционалната интелигентност и изкуствения интелект-посоки и предизвикателства" с презентация "STEM обучение и проект-ориентирана дейност в ДГ "Палечко".

(Постер) (Форум)
ДГ "Палечко" участва с подкрепа при изпълнението на проект проект SEARCH и европейската нощ на учените. Представи свой еко постер.
ДГ "Палечко" участва в кръгла маса на тема: "Екоучилището-ефективен инструмент за екологично образование. Модел за сътрудничество и партньорство". Презентацията която бе представена от г-жа Велева директор на детското заведение е своеобразен споделен опит на ДГ "Палечко" при осъществяване на екологичното възпитание като своеобразен организиран процес на педагогическо взаимодействие.

кръгла маса кръгла маса
кръгла маса кръгла маса
кръгла маса
Посещение в Народното събрание.

Запомнящи се моменти Запомнящи се моменти
Запомнящи се моменти Запомнящи се моменти
Запомнящи се моменти Запомнящи се моменти
Запомнящи се моменти