Образци документи:
Заявление
* Моля след като изтеглите и попълните заявлението го изпратете на info@dg6.eu


Бланка информирано съгласие


Извинителна бележка по семейни причини 1


Извинителна бележка по семейни причини 2


Декларация за взимане на дете от друг


Заявление за предоставяне на информация