ДГ 6 Палечко
 ДГ 6 Палечко
 ДГ 6 Палечко
 ДГ 6 Палечко
 ДГ 6 Палечко
 ДГ 6 Палечко
 ДГ 6 Палечко
 ДГ 6 Палечко

За нас:

Квалифицирани педагози и медицински сестри се грижат за обучението и възпитанието на децата. Приоритет в учебно - възпитателния процес при подготовката на децата за училище е „Да се научим да живеем заедно, да създаваме заедно, да се обучаваме заедно, като споделяме наученото за света и себе си с околните, за да посрещнем заедно предизвикателствата на съвременния свят.”
Ежегодно ДЗ се обновява. Има оформени кабинет по екология, аквариуми, терариум. Децата се грижат за любимците си: водни костенурки, рибки, папагали, зайчета и др. Големите групи се грижат за опитното поле на двора. В центъра на педагогическия процес поставяме специфичните детски дейности - игровата, изобразителната, конструктивната, музикалната и езиковата, които при наличието на тяхната взаимовръзка и оптимална организация, осигуряват всестранно развитие на децата и насищане на интересно съдържание...

Историята на ДЕТСКА ГРАДИНА № 6 „ПАЛЕЧКО” (с яслена група) започва през 1947 г., като лятна ДГ № 3 „М. Тасева” в сградата на ф-ка „Хр. Ботев”. Тържествено се открива нова сграда за ДГ през 1950г., а от 1952 г. детското заведение е обявено за седмична ДГ. Името „Палечко” получава през пролетта на 1992 г.

В момента функционират 1 ясленска група и 5 градински групи. Има кухня – майка и локално парно. Осигурена е денонощна охрана.
ДЗ и неговите специфични функции са свързани с осигуряване на адекватно образование, условия за разширяване на социалната среда, организиране на собствена дейност.

Квалифицирани педагози и медицински сестри се грижат за обучението и възпитанието на децата. Приоритет в учебно - възпитателния процес при подготовката на децата за училище е „Да се научим да живеем заедно, да създаваме заедно, да се обучаваме заедно, като споделяме наученото за света и себе си с околните, за да посрещнем заедно предизвикателствата на съвременния свят.”
Ежегодно ДЗ се обновява. Има оформени кабинет по екология, аквариуми, терариум. Децата се грижат за любимците си: водни костенурки, рибки, папагали, зайчета и др. Големите групи се грижат за опитното поле на двора. В центъра на педагогическия процес поставяме специфичните детски дейности - игровата, изобразителната, конструктивната, музикалната и езиковата, които при наличието на тяхната взаимовръзка и оптимална организация, осигуряват всестранно развитие на децата и насищане на интересно съдържание.

Големият физкултурен салон, оборудван с необходими уреди, дава възможност на децата да спортуват и да се развиват физически. Освен с учебна цел и за укрепване здравето на децата се провеждат много разходки и екскурзии сред природата.


Големият озеленен двор с обособени площадки за игра и изглед към варненското езеро предоставя на децата възможност да играят на воля и провеждат своите занимания. Незабравим спомен остават и лагерите в смолянска детска градина с която ДЗ поддържа контакти.
Вълнуващи са срещите с любимите приказни герои от постановките на Държавен куклен театър.

Традиционни са празниците „Добре дошъл в ДГ”, „Коледа” , „Баба Марта е дошла”, „Обичам те мамо, обичам те татко” „Празник на християнското семейство”, ”Първи юни” и др. Всяка година на децата от четвърта група тържествено се връчват удостоверения за завършена подготвителна група.

Децата от ДЗ участват в различни конкурси и са носители на награди.

ДГ №6 се стреми към ефективно партньорство с училищата в района.


Химн на ДГ 6 „Палечко“:

1. Ние малките деца обичаме
чудни приказки да слушаме.
За добри и храбри силни юнаци.
За нежни,чаровни принцеси.
Но от всички приказки слушам,
Слушам с интерес моята любима
приказка за Палечко.

Припев: Моята градина
се нарича Палечко.
В нея аз живея
също като приказка.

2. Тук ме чакат с трепет куклички добри,
кубчета и топки,бързите коли.
Мойте рисунки всички веселят.
Пея и танцувам пак с усмивка аз.
И раста на воля с приятели добри,
весело живеем тук при нашите игри.

Припев: Моята градина
се нарича Палечко.
В нея аз живея
също като приказка.